Tel: (071) 5220151

Aanpassing Leeftijdsgrenzen vanaf volgend seizoen

Vanaf volgend seizoen verschuiven de leeftijdsgrenzen binnen het korfbal. Internationaal is de peildatum al 1 januari en op deze manier zorgt de korfbal bond (KNKV) dat dit wereldwijd gelijk is. Dit zal voor bepaalde spelers consequenties hebben bij de teamindeling van volgend seizoen. Hieronder proberen wij zo goed mogelijk uit te leggen wat de veranderingen inhouden. Mochten er vragen zijn dan kan je deze stellen aan de JeugdTC leden of via jc@pernix.nl

Wat verandert er precies?

De afgelopen jaren werd voor ieder seizoen de peildatum van 1 oktober gebruikt. Dit betekent dat spelers werden ingedeeld in hun leeftijdscategorie (F t/m A) aan de hand van hun leeftijd op 1 oktober. Voor komend seizoen (2017/2018) zal de peildatum verschuiven en bepaald de leeftijd op 1 januari 2018 in welke leeftijdscategorie je komt.

Tussen de peildatum van dit seizoen en volgend seizoen zit dus 15 maanden en dat betekent dat sommige spelers in die tijd twee keer jarig zullen zijn. Dit geldt voor alle spelers die geboren zijn op de data 2 oktober t/m 1 januari. Je zou kunnen zeggen dat de spelers geboren op die data door de ogen van de bond ‘twee jaar ouder worden’.

Wat betekent dit voor mij, mijn zoon of dochter?

Voor spelers die tussen 2 januari tot en met 1 oktober jarig zijn, verandert er niet zo veel. Zij doorlopen de leeftijdscategorieën F t/m A op de normale manier.

Voor spelers geboren op de data 2 oktober t/m 1 januari verandert er wel wat. Het gevolg is dat deze spelers tijdens het seizoen dat de leeftijd wijziging wordt ingevoerd, niet twee jaar in een leeftijdscategorie zullen spelen, maar eenmalig al na één jaar door zullen gaan naar een hogere leeftijdscategorie. Voor sommige spelers geldt dat zij daar komend seizoen meteen iets van merken, voor andere spelers treedt dat effect pas merkbaar een jaar later op. Kort gezegd komt het erop neer dat:

Als deze spelers nu eerstejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, C of B, dan zullen zij volgend seizoen meteen al een leeftijdscategorie omhoog gaan.

Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie F, E, D, of C, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar een categorie hoger, maar dan zullen zij het jaar daarop meteen weer een categorie omhoog gaan.

Als deze spelers nu tweedejaars zijn in de leeftijdscategorie B, dan gaan zij met hun leeftijdsgenootjes over naar de A, maar dan zullen zij na 2 in plaats van 3 jaar over gaan naar de senioren.

Beleid Pernix

Als Pernix zullen wij ons moeten houden aan de regels zoals ze gesteld worden door de KNKV. Dit betekent dat wij zoals altijd de kinderen zoveel mogelijk proberen in te delen in de leeftijdscategorie waarin zij horen door de nieuwe peildatum. Soms worden er uitzonderingen gemaakt op deze regels.

1. Een speler kan in een hogere leeftijdscategorie ingedeeld worden omdat bijvoorbeeld door deze veranderingen alle leeftijdsgenootjes omhoog gaan. Hierbij wordt dan gekeken of er in beide leeftijdscategorieën het wat betreft aantallen jongens en meisjes nog steeds goed mogelijk is om teams samen te stellen. En zal beoordeeld worden of het te verantwoorden is om de speler een leeftijdscategorie hoger in te delen als dit betekent dat dit zorgt dat een andere speler niet in dit team kan komen.

2. Een speler kan ook een leeftijdscategorie lager ingedeeld worden. Met de nieuwe leeftijdsgrenzen kunnen sommige spelers sneller stijgen in de leeftijdscategorieën. Dat kan betekenen dat zij niet meer bij vriendjes en/of vriendinnetjes komen, of in een categorie terecht komen waar ze sociaal-emotioneel of fysiek nog niet helemaal aan toe lijken te zijn. Er kan dan worden bekeken of voor hen een uitzondering te maken is. De regels van de bond staan namelijk toe dat een speler die te oud is voor een leeftijdscategorie daar wel speelt, maar dan moet élke minuut van élke wedstrijd zijn leeftijd worden gecompenseerd door een speler die jonger is dan de maximale gemiddelde leeftijd van die categorie. In de praktijk komt dat er op neer dat er bij een oudere speler in het team minimaal twee eerstejaars uit de leeftijdscategorie moeten worden ingedeeld. De JTC zal per individueel geval beoordelen of een uitzondering gemaakt kan worden. Beoordeeld wordt of:

* Er een gegronde reden is om iemand in lagere leeftijdscategorie in te delen.

* Het technisch haalbaar is met minimaal 2 eerstejaars te gaan spelen, zonder daarbij bijvoorbeeld het niveau te ondermijnen.

* Het te verantwoorden is de spelen in de lagere leeftijdscategorie in te delen en daarmee ook een andere speler een plek in dit team te ontzeggen.

Uiteraard hebben wij als vereniging ook te maken met het beschikbare aantal spelers per jeugdcategorie, dit heeft ook nog effect op het hoger/lager indelen van een enkele speler indien nodig.

Reacties zijn gesloten.