Share on facebook

Pernix Nieuwsbrief oktober 2019

Laatste periode veldseizoen

Over een aantal weken zit de eerste helft van het veldseizoen voor iedereen er alweer op en maken wij ons klaar voor de zaal competitie. Hieronder de informatie over de laatste weken van het veldseizoen en de start van het zaalseizoen.

De jeugd heeft hun laatste wedstrijd al gespeeld. De trainingen zullen doorlopen tot en met donderdag 24 oktober. Op zaterdag 19 oktober is er een clinic voor de jeugd van de selectie, zorg dat je erbij bent! Zie hieronder de data:

Maandag 14 oktober = Trainen
Woensdag 16 oktober = Trainen
Donderdag 17 oktober = trainen
Zaterdag 19 oktober = Clinics voor de Jeugd van de Selectie
Maandag 21 oktober = Trainen
Woensdag 23 oktober = Trainen
Donderdag 24 oktober = Trainen

Zaalperiode
De eerste competitiewedstrijd in de zaal is op 23 november. De Jeugd zal op maandag 11 november starten met de zaal trainingen en op zaterdag 16 november een oefenwedstrijd hebben. Het schema van de oefenwedstrijden en het trainingsrooster zullen in een later stadium (uiterlijk 6 november) gepubliceerd worden op de site en via de mail. Omdat Pernix geen eigen hal beschikt zijn wij afhankelijk van de gemeente en andere verhuurders voor zalen. Vanwege de groei van teams en het te kort aan ruimte, zullen wij hierdoor helaas genoodzaakt om sommige teams één keer in de week te laten trainen.

Maandag 11 november = Eerste zaal training
Woensdag 13 november = Trainen
Zaterdag 16 november = Oefenwedstrijd

Maandag 18 november = Trainen
Woensdag 20 november = Trainen
Zaterdag 23 november = Competitie wedstrijd

De selectie en de A1/A2 zullen één week eerder starten op maandag 6 november en horen van hun trainers hierover meer.  

Voor de zaalperiode ook alvast hieronder de vrije trainingsweken rondom kerst en de krokusvakantie. We zullen deze later in het seizoen nogmaals delen.

Trainingen in de kerstvakantie
Op zaterdag 14 december speelt iedereen zijn laatste zaalwedstrijd voordat de kerstperiode aanbreekt. De eerstvolgende wedstrijd voor de meeste zal zijn op 11 januari. Dit is een groot gat. Voor de jeugd wordt er op zaterdag 4 januari 2020 een korfbalclinic georganiseerd.

Maandag 16 december en woensdag 18 december wel trainen.
Maandag 23 december en woensdag 25 december geen trainen.
Maandag 30 december en woensdag 1 januari geen trainen.
Maandag 6 januari en woensdag 8 januari wel trainen.

Trainingen krokusvakantie
Maandag 17 februari en woensdag 19 februari wel trainen.
Maandag 24 februari en woensdag 26 februari geen trainen.
Maandag 2 maart en woensdag 4 maart wel trainen.

Communicatie JTC

Om de communicatie naar trainers & ouders beter te laten verlopen heeft de Jeugd Technische Commissie (JTC) er voor gekozen om per leeftijdscategorie een JTC-lid aan te stellen als aanspreekpunt.
De indeling is als volgt:
F-teams: José de Boer
E-teams: Jaïr Korf de Gidts / Laura Middelkoop
D-teams: Jaïr Korf de Gidts / Laura Middelkoop
C-teams: Perla Breedveld
B-teams: Joost Kuipers / Perla Breedveld
A-teams: Joost Kuipers / Perla Breedveld

Trainer / Coach voor S3 gezocht

Als TC zijn wij al een tijd bezig om de opvolgers van Erica en Huig te vinden voor het derde team. Na 2 jaar zich volledig voor 3 te hebben ingezet, waar wij ze zeer dankbaar voor zijn, geven zij graag het stokje over.

Is er iemand binnen Pernix of kennen jullie iemand die dat graag zou willen, dan horen wij dat graag.

Enige ervaring als trainer / coach op dit niveau geniet de voorkeur, maar ook (oud) spelers die op een hoog niveau hebben gespeeld en hun trainerscarrière willen starten zijn van harte welkom.

We zoeken zowel een trainer als een coach. Het heeft de voorkeur dat deze rollen door één of twee personen ingevuld worden, maar mocht je voorkeur uitgaan naar één van de twee rollen, ook dan horen we graag van je!

De TC, Stephan, Manon, Sjoerd en Jeroen. Reacties: Stephan van den Berg (06 – 2903 5464)

Of stephan@gebergte.com

Grote Clubactie
Wat een daverende start hebben we met de Grote Club Actie! Op dit moment hebben we/jullie bijna 300 loten verkocht en ook al 4 Superloten aan Pernix 1 en 2, de A1 en A2, de klusclub en onze sponsor Breedveste … dit geeft te denken: de andere senioren teams kunnen nu eigenlijk niet meer achterblijven toch 😊?

Wist je dat je voor elke 10 verkochte loten op de woensdag (bij de training) mag grabbelen? Kan je ook gelijk je loten inleveren!
Tot medio november kunnen jullie blijven verkopen, dus blijf je best doen!

Nieuwe ballen: wees er zuinig op!

Pernix heeft nieuwe ballen gekocht, omdat van de oude er veel oud, kapot en kwijt waren. De nieuwe ballen zijn een erg grote uitgave geweest. We willen iedereen dan ook vragen om netjes met de ballen om te gaan. Het gebeurt te vaak dat er na trainingen/wedstrijden ballen op het veld blijven liggen. Zo raken ze kwijt/gaan ze kapot. Dat kan echt niet. We gaan daarom toe naar een nieuw systeem van het uitdelen van de ballen aan de teams. Hierover horen jullie binnenkort meer.

Vrijwilligers

Enige tijd geleden hebben we al een mailing gestuurd omtrent de benodigde vrijwilligers. We zijn zeer blij met de aanmeldingen die we inmiddels hebben ontvangen. Helaas hebben we nog niet genoeg handen om het werk licht genoeg te maken. Komende periode zullen we de openstaande vacatures op de site updaten. Ook zullen we ouders/ leden die nog niet actief zijn voor Pernix benaderen om hun bijdrage te bepalen.

Jubileumcommissie 100 jaar

Een paar weken geleden is er gestart met een jubileumcommissie voor het 100 jarig bestaan van pernix in 2021. De commissie bestaat uit: Tom v Alphen, Alice Tieleman, Madelon Breedveld, Wendeline Heijl, Saskia Hassefras, Pieter de Frel, Lotte Zonderop en Trea Streefland.

Wij kunnen natuurlijk niet alles zelf organiseren, daar hebben wij jullie hard voor nodig. Wel willen wij graag alles coördineren, zodat we een mooi programma kunnen samenstellen met voor iedereen iets.  Dus als je een leuk idee hebt, laat het ons vooral weten.

Wij zijn momenteel aan het brainstormen wat we willen en wat de mogelijkheden zijn.

Als je een idee hebt, kan je dat mailen naar jubileum@pernix.nl of een briefje in de ideeënbus doen die binnenkort in de Pernixkantine komt te staan. Dan gaan wij kijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw idee.

Natuurlijk gaan we ook veel mensen vragen om de ideeën uit te gaan voeren, dus als je iets wilt doen, kan je je altijd vast aanmelden. Dat mag ook naar hetzelfde mailadres.

Najaars ALV:

Save the date: de Najaars Algemene Ledenvergadering zal zijn op 21 november, 21.00 uur in het clubhuis. Agenda en stukken volgen later. Voorafgaande aan de ledenvergadering wordt er door de Jubileumcommissie een Jubileumbrainstorm bijeenkomst gehouden. Hierover volgt nog nadere informatie.

Overig nieuws

Nieuwsbrief 28 juni 2020

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief, bomvol dit keer zo aan het eind van het seizoen. Hartelijke groeten namens het bestuur,Tessa de Wekker – secretaris Uitnodiging

WELKOM BIJ PERNIX