Share on facebook

Jubileum brainstorm sessie

Vorige week donderdag 21 november, is er in de Pernix-kantine druk gebrainstormd over het naderende 100-jarig jubileum. De Jubileumcommissie organiseerde deze brainstormsessie om ideeën van de leden te inventariseren. Het was een groot succes. Met zo’n 25 personen zijn er veel leuke, nieuwe ideeën bedacht. Daarnaast kwamen meerdere ideeën die de commissie zelf had bedacht, terug naar voren. Hier bleek dus inderdaad animo voor te zijn.

Vorige week zondag is de commissie weer bijeen gekomen om ideeën te bundelen en te categoriseren (dit moeten we zeker doen, dit zeker niet en dit misschien). Deze maand zal een eerste opzet van een jaarplanning worden gemaakt.

Overig nieuws

WELKOM BIJ PERNIX