Share on facebook

Uitnodiging digitale najaars ALV

Beste Pernixers,

Hierbij de uitnodiging voor de jaarlijkse Najaars Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 3 december om 20.00 uur. Helaas kunnen we vanwege de corona restricties geen normale ALV in de kantine houden. Daarom zullen we een online vergadering houden.

Bijgaand vinden jullie de stukken voor de vergadering; het jaarverslag van het afgelopen seizoen en de notulen van de voorjaars ALV van juni. Ook voeg ik het ‘welkomstwoord’ van onze voorzitter Tom van Alphen bij.  Normaal gesproken houdt hij deze altijd tijdens de ALV, maar voor de gelegenheid heeft hij zijn ‘welkom’ alvast op papier gezet. Het financiële jaarverslag is zoals altijd op te vragen bij onze penningmeester via penningmeester@pernix.nl.

Hoe gaan we het doen?
Ten eerste is het mogelijk om schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de stukken. Deze vragen kunnen tot uiterlijk 1 december worden gemaild naar secretariaat@pernix.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bespreken en beantwoorden tijdens de digitale ALV.

Ten tweede is er de mogelijkheid om de digitale vergadering bij te wonen. Wie dit wil als lid of ouder van een lid onder 18 kan uiterlijk 1 december een mail sturen naar secretariaat@pernix.nl. U krijgt dan een mail met daarin een link naar vergadering van donderdag 3 december 20.00 uur.

De agenda is als volgt:

1.       Opening
2.       Ingekomen stukken
3.       Verslag van de voorjaars ALV dd 8 juli 2020
4.       Jaarverslag
5.       Financieel jaarverslag
6.       Bestuursmededelingen
7.       Rondvraag

Hoewel de ALV wat anders zal zijn dan gebruikelijk, willen we de vergadering op deze manier toch doorgang laten vinden. We hopen op uw digitale komst of vragen.

Met vriendelijke groet, 

Tessa de Wekker
Secretaris

Overig nieuws

11 mei – Pernix krantenknipsels

“Eeuwtje het Leeuwtje” doet een greep uit 100 jaar krantenartikelen met trefwoord “Pernix” Helaas is onderstaand artikel voor een gedeelte weggevallen.

WELKOM BIJ PERNIX