Oud-leden lunch

Voor veel van de leden van nu geldt dat er jarenlange banden zijn of zijn geweest met oud-leden. 

Met wie zat je in een team of in een commissie? 

Met wie stond je langs de lijn naar Pernix 1 te kijken? 

Met wie ben je mee geweest op een Pernixkamp? 

Met wie heb je misschien lang geleden een kampioenschap in P’71 of Gooi Inn gevierd?

Voor de oud-leden is de lunch van 11.30 – 14.00 uur in het Gymnasium het centrale deel van die dag. 

We worden daar door een cateraar heerlijk bediend. 

Ook de leden die graag oud-leden willen ontmoeten hopen we daar te zien.

Dat is de periode dat er ‘in alle rust’ volop herinneringen kunnen worden opgehaald.

Bovendien zullen Wout en Onno dan met ons zingend teruggaan in de tijd.

Opgeven voor de lunch: Je kan je tot 17 mei opgeven door een mail te sturen naar jubileum@pernix.nl. en €20.- p.p. over te maken naar  NL24 INGB 0000 1534 30 t.n.v. LCKC Pernix onder vermelding: lunch 28 mei.

Graag in de mail de volgende gegevens vermelden:

Naam/namen (partners ook welkom)  – Eventuele dieetwensen.

de Jubileumcommissie

Overig nieuws

Pernix spelers in RTC Team

De afgelopen periode heeft de selectie voor het RTC onder 19 team plaatsgevonden. Fenna Richel en Lola Schallenberg hebben zich in de selectie kunnen spelen.