Afbellen voor wedstrijden

Afbellen voor wedstrijden dient zo vroeg mogelijk te gebeuren, maar uiterlijk donderdag 18.00 voor de betreffende wedstrijd. Weet je al eerder dat je niet kunt spelen, geef het dan eerder door. Dat kan bij de volgende personen:

F: Liset vd Vos: 06-81280728 of lisetvd_vos@hotmail.com

D en E: Petra van de Brom: 06-44880324 (bijvoorkeur per Whatsapp)

ABC: Trea Streefland: 071-5893426 of treastreefland@casema.nl