Vanuit de Jeugd TC

Beste leden en ouders/verzorgers,

De JeugdTC is alweer druk bezig om de teams voor volgend jaar samen te stellen. Het is fijn om te weten wat iedereen van plan is. Mocht je al weten dat je volgend jaar niet meer gaat korfballen, geef het voor 28 mei door via ledenadministratie de.rooij@planet.nl. Dan kunnen wij er rekening mee houden bij het maken van de teams. Zegt u pas na bekendmaking van de teams op, dan zijn er mogelijk extra kosten aan verbonden en zullen andere kinderen verschoven moeten worden naar andere teams, dat is niet altijd even leuk.  

 Eerder hebben jullie een mail gehad met een programma voor een aantal weken.

Hieronder volgt het programma van de laatste weken.
 

 

Na dit seizoen zal de samenstelling van de JeugdTC ook wat wijzigen. 

Marike (10 jaar onderdeel JeugdTC waarvan laatste 7 jaar als voorzitter) en Niek (7,5 jaar onderdeel JeugdTC) zullen beiden afscheid nemen.

Inge van Duuren is bereid gevonden de coördinerende taken als voorzitter op zich te nemen. 

Laura Middelkoop en Jair Korf de Gidts zullen de JeugdTC in ieder geval komen versterken.

Veel succes met het einde van het seizoen

Groetjes,

JeugdTC