Bestuur

 • wordt benoemd door en is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering
 • dient zich houden aan algemene bepalingen en statuten van de vereniging
 • dient het doel na te streven waar de vereniging voor staat
 • bestaat uit minimaal 3 leden; voorzitter, secretaris, penningmeester
 • zal LCKC Pernix op een correcte wijze te representeren
 • voert een juiste administratie en correspondentie naar betrokken partijen
 • beheert de geldmiddelen
 • is verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van trainingen en wedstrijden
 • geeft informatie over de vereniging aan belangstellenden
 • is verantwoordelijk voor het beheer van het clubhuis (inclusief de exploitatie van de bar)
 • verricht alle taken die in het belang zijn van Pernix

Bestuurslid

Jeroen Wayenberg
tc@pernix.nl

Technische commissie

Jeroen Wayenberg
Manon La Lau
Stephan van den Berg
Sjoerd van der Kooij
VACATURE

Technische staf

Jeroen Wayenberg
Elmer Coevert
Perry Venema
Wilko Heijl
Sjoerd vd Kooij

Videobeheer

Hans Kuipers

TB commissie en Trainers-begeleiders

Sjoerd van der Kooij
VACATURE

Huur velden-zalen en trainingsroosters

Perla Breedveld

Oefenprogramma Senioren

Anton vd Beukel
VACATURE

Bestuurslid

Tessa de Wekker 
secretariaat@pernix.nl

Wedstrijdzaken

Margit van Alphen
Wedstrijdzaken@pernix.nl

Ledenadministratie

Agnes de Rooij
ledenadministratie@pernix.nl

Reglementencommissie

Jan Mulder 
Jan Reedijk 
Ton Tieleman

Tennisadministratie

Ton Tieleman

Scheidrechtercommissie

Rene van Alphen 
Tom van Alphen 
Vacature 
Vacature

Bestuurslid

Marike Hassefras
jc@pernix.nl

Jeugd Technische commissie

De Technisch Commissie van L.C.K.C. Pernix bestaat uit de onderstaande leden:

Inge van Duuren(Voorzitter JTC)
Joost Kuipers (Commissielid)
Perla Breedveld
Jair Korf de Gidts
Jose de Boer
Laura Middelkoop

Oefenwedstrijden Jeugd

Inge van Duuren

Bestuurslid

Annemieke van Duivenboden 
communicatie@pernix.nl

Kleding Commissie

Nanny van Peet
kledingcommissie@pernix.nl

Sponsorcommissie

Lenette Wayenberg 
Michel Houweling 
Dirk Ages 
Geerten Breedveld 
Lieke Heijnis 
Iris Swanenburg 
sponsoring@pernix.nl

Website commissie

Arjan van Duivenboden 
Timon Oltshoorn
webmaster@pernix.nl

Bestuurslid

Floris Eyckenschild 
penningmeester@pernix.nl

Financiele Administratie

Renee Schuite

Kascontrole commissie

Pieter de Frel 
Geerten Breedveld

Grote Clubactie

Vacature 
Vacture

Bestuurslid

Iris Swanenburg
clubhuiszaken@pernix.nl

Barcommissie

De Barcommissie van L.C.K.C. Pernix bestaat uit de onderstaande leden:

Inge van Duuren
Odette Sont
Koen Breedveld
Anoek Braam

KlusClub

Pim Bink (Klusbaas)
Peter Kuipers
Geerten Breedveld
Coen van Valderen
Richard Redel
Hans Kuipers
Herman Keizer
Luit Scholma

WELKOM BIJ PERNIX