houweling

Financien

BESTUURSLID
Floris Eyckenschild
penningmeester@pernix.nl

FINANCIELE ADMINISTRATIE
Renee Schuite

KASCONTROLE COMMISSIE
Pieter de Frel
Geerten Breedveld

GROTE CLUBACTIE
Evelien Konijnenburg
Joke Holswilder
Anne Gouman
Janneke Jurgens