houweling

Aanname beleid nieuwe trainers/coaches/begeleiders

Als korfbalvereniging kunnen we niet zonder enthousiaste (jeugd)trainers en begeleiders. Voordat een nieuwe trainer of begeleider (bij bijvoorbeeld het jeugdweekend) bij Pernix aan de slag gaat, doorlopen we het volgende stappenplan:

  • Kennismakingsgesprek (door (TC, JTC, kampcommissie of bestuur)
  • Checken referenties bij vorige verenigingen
  • Aanvragen Verklaring Omtrent Gedrag door de vrijwilliger en een kopie hiervan overhandigen aan Pernix
  • Lid worden van het KNKV, en als dat niet kan een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte.
  • Ondertekening gedragsregels begeleiders/trainers/coaches LCKC Pernix

VCP

Vertrouwenscontactpersoon

VCP

Vertrouwenscontactpersoon
Klik hier

Gedragsregels

Gedragsregels

Klik hier

Veiligsportklimaat

Veiligsportklimaat

Klik hier