Fotoboeken 100 jaar Pernix

Na het verzamelen en scannen van ongeveer 20.000 foto’s in de afgelopen jaren heeft Wilko 7 schitterende fotoboeken samengesteld. Hieronder zijn van alle boeken de voorkant en drie dubbele pagina’s in te zien.

De boeken kunnen besteld worden door:

  • Een email te sturen naar jubileum@pernix.nl met duidelijke vermelding om welk(e) boek(en) het gaat.
  • Het bijbehorende bedrag over te maken naar NL24 INGB 0000 1534 30 t.n.v. LCKC Pernix onder vermelding:

Als je uiterlijk zaterdag 25 juni bestelt gaat jouw bestelling nog mee in de eerste ronde, dan kan je er voor 8 juli al van genieten.

In september zal Wilko nog een keer een bestelling bij de leverancier plaatsen.

De boeken worden in de regio Leiden zoveel mogelijk persoonlijk afgeleverd. Als de boeken per post moeten worden verzonden krijg je achteraf een nota voor de portokosten toegezonden (tot 10 kg ong. € 7.—)

  • Verjaardag Pernix            € 45.–
  • Pernix 1921 – 1969         € 45.–
  • Pernix 1970 – 1989         € 45.–
  • Pernix 1990 – 2019         € 45.–
  • Pernix Divers                    € 45.–
  • 2-Puntenfoto’s                 € 45.–
  • Eeuwtje het Leeuwtje    € 45.–
  • De hele serie                    € 280.–

Pernix 1921 - 1969

A4 formaat/Liggend/466 foto's/120 pagina's
Klik Hier

Pernix 1970 - 1989

A4 formaat/Liggend/329 foto's/116 pagina's
Klik Hier

Pernix 1990 - 2019

A4 formaat/Liggend/662 foto's/156 pagina's
Klik Hier

Pernix diverse

A4 formaat/Liggend/787 foto's/156 pagina's
Klik Hier

Pernix verjaardag

A4 formaat/Liggend/790 foto's/102 pagina's
Klik Hier

Pernix 2 puntenfoto's (tot 2020)

A4 formaat/Liggend/1000 foto's/134 pagina's
Klik Hier

Eeuwtje het leeuwtje

A4 formaat/Liggend/1000 artikelen/128 pagina's
Klik Hier