Tennis

Tennis bij de korfbalvereniging Pernix

Pernix beschikt op zijn accommodatie over acht kunstgrastennisbanen die het gehele seizoen onder alle weersomstandigheden bespeelbaar zijn. Verlichting is aanwezig! Op alle uren en dagen dat er niet gekorfbald wordt kan er getennist worden. In de zomer- en winterperiode dus zeven volledige dagen en avonden per week! In het voor- en najaar alle dagen van de week tot 18:00 uur en vijf avonden van 18:00-22:00 uur. Voor een gedetailleerd overzicht voor het komende seizoen wordt naar de verschillende periodes en de schema’s A en B verwezen.

Abonnementen

Drie soorten abonnementen zijn beschikbaar:

Prijzen

Bij de abonnementen is een onderscheid in de prijs voor korfballeden en niet-korfballeden.

korfballeden niet-korfballeden
Abonnementen Jeugd* Senioren Jeugd* Senioren
Winterabonnement € 37,-- € 49,-- € 43,-- € 60,50
Zomerabonnement € 43,-- € 61,50 € 51,-- € 73,50
Jaarabonnement € 67,-- € 98,-- € 86,-- €122,--
Waarborgsom sleutel € 40,-- € 40,-- € 40,-- € 40,--
* geboren na 30-09-1997

Hoe krijg ik een abonnement?

a. door het ingevulde aanmeldingsformulier met recente pasfoto in te zenden naar: Agnes de Rooij, Rijn- en Schiekade 115a, 2311 AS Leiden.

b. door na ontvangst van de factuur het verschuldigde bedrag over te maken.

Wat ontvang ik?

a. een pasje voor het afhangbord

b. een park- en baanreglement en een aantal instructies

c. een sleutel van het complex

d. mededelingen per e-mail (e-mailadres op aanmeldingsformulier vermelden!)

Periodes en schema’s

winterabonnement:

zomerabonnement:

Dag Schema A: Schema B:
zondag 08:00 – 22:00 uur 08:00 – 22:00 uur
maandag 08:00 – 18:00 uur 20:30 – 22:00 uur 08:00 – 22:00 uur
dinsdag 08:00 – 22:00 uur 08:00 – 22:00 uur
woensdag 08:00 – 18:00 uur 08:00 – 22:00 uur
donderdag 08:00 – 22:00 uur 08:00 – 22:00 uur
vrijdag 08:00 – 22:00 uur 08:00 – 22:00 uur
zaterdag 18:00 – 22:00 uur 08:00 – 22:00 uur

Contactadres

Wanneer je belangstelling of vragen hebt neem dan contact op met Ton Tieleman (071-3615443) of stuur een e-mail naar tennis@pernix.nl

Tennis aanmeldingsformulier 2015-2016