houweling

Nieuws van het bestuur

Beste leden, ouders en verzorgers,

Vanavond heeft het kabinet medegedeeld dat georganiseerde buitensport vanaf 28 april weer langzaam aan kan worden opgestart. Het gaat hierbij in eerste instantie uitdrukkelijk om jeugdtrainingen. Donderdagavond vergadert het bestuur (digitaal) over deze en andere nieuwe maatregelen en de uitwerking hiervan voor Pernix. Vrijdag zullen we hierover verder communiceren.

Het bestuur.

Overig nieuws

Pernix loopt de taptoe

Op maandag 2 oktober zal er geen training zijn. Uiteraard lopen we met zijn allen mee met de taptoe! 18.30 verzamelen op de kaasmarkt