IJM

Van de voorzitter

Van de voorzitter

Jubileum en trainingen

Beste Pernix familie,

Zoals jullie allemaal wel gemerkt hebben is het jaar 2020 nogal anders gestart dan dat we van te voren allemaal hadden bedacht. We slaan ons er hopelijk met zijn allen goed doorheen en ik wens vurig dat we samen weer heel veel plezier en voldoening uit onze mooie sport en prachtige vereniging kunnen halen. In ieder geval komen nu de eerste tekenen van herstel. Trainingen voor de jeugd worden weer opgestart, maar dat heeft u al eerder kunnen lezen.

We hebben niet de geplande start van ons jubileum jaar op 18 april kunnen houden en de jubileum commissie en het bestuur schatten in dat het nog wel een tijdje zal duren voordat we de jubileum activiteiten op een volwaardige wijze kunnen laten plaatsvinden. Daarom hebben we besloten alle jubileum activiteiten te verschuiven in de tijd. De details van de planning van het jubileum kunt u binnenkort elders op de site vinden. Wel staat vast dat de opening nu in het voorjaar 2021 gepland wordt, dat het 3-daags Eeuwig Pernix Spektakel gehandhaafd blijft op 13, 14 en 15 mei 2021 en dat daarna nog verschillende andere festiviteiten zullen plaatsvinden. Kortom we vieren het feest niet in het seizoen dat we 100 jaar gaan worden, maar in het seizoen dat we de 100 jarige status bereikt hebben. Wat in het vat zit, verzuurt niet! We moeten er iets langer op wachten, maar de mogelijkheden van vandaag zijn ontoereikend om het er een echt Pernix feest van te maken.

Ik hoop jullie allemaal weer snel te kunnen begroeten op het veld! Stay save!

Met sportieve groet,

Tom van Alphen

Overig nieuws

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.