IJM

Nieuwsbrief 09-05-2020

Nieuwsbrief 09-05-2020

Beste leden, ouders en verzorgers,

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief. Vanwege al het nieuws rondom corona en het weer mogen trainen volgen ze elkaar wat sneller op dat normaal. Wij zijn sinds vorige nieuwsbrief overgestapt op een nieuw emailsysteem. Bij het exporteren van de emailadressen heb ik echter een foute gemaakt en ben ik vergeten de kolom ‘mailadressen ouders/verzorgers’ mee te nemen. Daarom hebben sommige ouders/verzorgers die een ander emailadres hebben dan bij het lid staat, of de tweede ouder/verzorger als die een ander emailadres heeft opgegeven, de vorige nieuwsbrief niet gehad. Mijn excuses hiervoor. Inmiddels zijn alle emailadressen zoals bekend bij de ledenadministratie toegevoegd, dus vanaf nu zou iedereen de nieuwsbrief en andere communicatie vanuit het bestuur weer moeten krijgen. Mocht u horen van mensen dat zij toch geen mails krijgen, dan kunnen zij een mail sturen naar secretariaat@pernix.nl. Dan voeg ik ze daarna toe.

Met vriendelijke groet,

Tessa de Wekker – secretaris

Evaluatie eerste trainingsweek

Morgen mogen de kangoeroes nog voor het eerst trainen, maar dan hebben alle jeugdteams hun eerste training erop zitten. We hopen dat de kinderen het naar hun zin hebben gehad. Naar wat we als bestuur tijdens het surveilleren gezien hebben, was dit zeker het geval. We zijn blij dat we weer begonnen zijn. Over het algemeen zijn de eerste trainingen goed verlopen.

Een probleem was de drukte bij het hek bij het brengen/halen van de jongste kinderen. Dat leverde in sommige gevallen gevaarlijke situaties op op het doorgaande fietspad. Daarom zullen zaterdag of maandag dranghekken op het complex worden geplaatst (na de fietsenstalling). Ouders mogen mee tot aan de dranghekken. Hou hierbij wel anderhalve meter afstand. Daarbij vragen we u om na het brengen het complex te verlaten en pas vlak voor het einde van de training uw kind weer op te komen halen. We willen iedereen nogmaals vragen om niet eerder dan vijf minuten voor het begin van de training te arriveren.

Er zijn extra fietsenstallingen geplaatst langs het hoofdveld om de fietsen meer te kunnen spreiden.

Voorlopig houden we voor alle teams 1 training per week aan. Over een paar weken kijken we of en hoe we dit kunnen uitbreiden.

Vragen of opmerkingen? Mail dan naar secretariaat@pernix.nl

Ook senioren mogen weer trainen vanaf 11 mei

Vanaf maandag 11 mei kunnen de senioren weer trainen en mogen de junioren van 19 en ouder weer met hun team meetrainen. Bedoeling is om te beginnen met 1x per week trainen en kijken hoe het gaat. Het rooster is als volgt:

Woensdag 20.00 – 21.00: S3/4/5 veld C.

Woensdag 20.15-21.15: S1/2 veld A.

Donderdag 20.15-21.15: breedtesport veld A

Iedereen dient zich te houden aan de regels zoals opgesteld door RIVM, en het protocol op de Pernix website. https://pernix.nl/wp-content/uploads/2020/04/Protocol-trainen-bij-Pernix-vanaf-4-mei-2020-definitief.pdf Overal waar jeugd 13-18 staat, kunnen senioren aan worden toegevoegd.

Tennis

Ook tennisleden mogen per maandag 11 mei weer op de Pernix velden tennissen. Let wel, dit kan alleen als de velden beschikbaar zijn, want korfbal gaat voor en de gemeente heeft aangegeven ook kunstgrasvelden in de gemeente aan andere verenigingen te gaan verhuren. De reden van die “extra” verhuur is dat de binnensport nog niet in de zalen kan starten en de grasvelden al in onderhoud zijn gegeven en dus niet meer bespeeld mogen worden. Het zal dus af en toe passen en meten worden.

Ook voor tennis geldt dat de sporters onderling 1,5 meter afstand dienen te houden en de gebouwen op ons sportcomplex gesloten blijven. Kortom ook tennissers houden zich aan het op de website gepubliceerde protocol, waar de regels nu gelden voor de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar, gelden deze ook voor de leeftijdsgroep daarboven. Er zijn dus geen toiletten beschikbaar, je kunt geen water tappen (zelf meenemen) en we houden rekening met anderen. Het is even behelpen, maar in ieder geval kunnen de tennissers ook weer een balletje slaan.

Jubileumviering uitgesteld

We hebben niet de geplande start van ons jubileum jaar op 18 april kunnen houden en de jubileum commissie en het bestuur schatten in dat het nog wel een tijdje zal duren voordat we de jubileum activiteiten op een volwaardige wijze kunnen laten plaatsvinden. Daarom hebben we besloten alle jubileum activiteiten te verschuiven in de tijd. De details van de planning van het jubileum kunt u binnenkort op de site vinden. Wel staat vast dat de opening nu in het voorjaar 2021 gepland wordt, dat het 3-daags Eeuwig Pernix Spektakel gehandhaafd blijft op 13, 14 en 15 mei 2021 en dat daarna nog verschillende andere festiviteiten zullen plaatsvinden.

Kortom we vieren het feest niet in het seizoen dat we 100 jaar gaan worden, maar in het seizoen dat we de 100 jarige status bereikt hebben. Wat in het vat zit, verzuurt niet! We moeten er iets langer op wachten, maar de mogelijkheden van vandaag zijn ontoereikend om het er een echt Pernix feest van te maken.

BEËINDIGEN of WIJZIGEN LIDMAATSCHAP

Een nieuw verenigingsjaar begint op 1 juli (2020) en eindigt op 30 juni (2021).

In verband met verplichtingen aan de Bond, is het belangrijk dat bedankjes op tijd doorgegeven worden.

Wil je je lidmaatschap opzeggen of wijzigen (spelend/niet spelend, alleen veld- of zaallid) mail dit dan – in verband met verwerking van de gegevens – zo snel mogelijk,

maar uiterlijk vóór 30 juni 2020  naar ledenadministratie@pernix.nl

Voor alle duidelijkheid: je mag tegen je trainer/coach, de jeugdcommissie, de penningmeester of je teamgenoten zeggen dat je stopt met spelen maar

opzeggen moet altijd schriftelijk bij de ledenadministratie!!!!!

LET OP: te laat bedanken heeft financiële consequenties omdat we dan in elk geval de bondscontributie moeten betalen aan het KNKV

INVOEREN of VERVANGEN PASFOTO**

Je digitale spelerskaart moet voorzien zijn van een recente (pas)foto. Met name voor de jeugd geldt, dat elke 2 jaar de foto vervangen moet worden.

Een recente pasfoto (een duidelijke (gezichts)selfie is ook toegestaan) kun je – liefst als jpg bestand – mailen naar: ledenadministratie@pernix.nl

Leden ouder dan 16 jaar kunnen ook zelf via de Sportlinkapp gegevens wijzigen en/of een foto invoeren/vervangen.

Ouders/verzorgers van leden ónder de 16jr kunnen dit ook doen als het mailadres van het jeugdlid anders is dan het mailadres van ouder 1.

**Let op: foto’s invoeren/vervangen kan alleen vanaf 1 juli tót de start van de competitie!

Overig nieuws

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.