IJM

Nieuwe spelregels

Nieuwe spelregels

Er zijn wat veranderingen doorgevoerd in de officiële KNKV korfbal spelregels per 1 september 2020. Het is goed om hier even kennis van te nemen als je moet fluiten of gewoon zelf gaat spelen.

“Voetbal” is alleen nog strafbaar als de scheidsrechter vindt dat het opzettelijk is gebeurd. Dus als de scheidsrechter niet voor voetbal fluit, moet je dus altijd doorgaan! De scheidsrechter vond het dan blijkbaar niet opzettelijk.

In het verleden mocht je bal alleen met de vlakke hand weg tikken. Dat mag nu ook met de vuist. Alleen als de scheidsrechter die actie gevaarlijk vindt, wordt er afgefloten.

Je mag nu altijd een bal bemachtigen. Dus ook als je bent gevallen. Tot nu toe mocht je alleen met je voeten de grond raken als je een bal pakt, dat mag nu dus altijd.

De scheidsrechter mag nu geen “opgooibal” meer geven. De scheidsrechter bepaalt als er is afgefloten en het was een onoverzichtelijke situatie, wie de bal krijgt. De sprongbal behoort dus tot het verleden.

Voortaan moet iedereen zijn of haar “eigen” strafworp nemen. Degene wiens doelkans verloren is gegaan, moet de strafworp dus nemen. De scheidsrechter zal meestal wel de speler aanwijzen die de strafworp moet nemen.

En dan nog eentje speciaal voor de wedstrijdsport teams. Schieten als je geen directe tegenstander hebt mag. Het is natuurlijk aan de ploeg die compleet is om te bepalen of je dat ook echt doet, maar het is niet meer verboden. Voor breedtesport teams moet je aangeven wie van de spelers niet zal schieten als de tegenstander een speler te weinig heeft.

Overig nieuws

ouder-kind schutterstoernooi

voor de kinderen van de F t/m D is dit jaarlijkse toernooi het moment om je ouders, grootouders of andere familie (weer) mee te nemen

Nieuwsbrief 20 mei 2024

Vacature bestuurslid facilitair Na 12 jaar in de barcommissie en 5 jaar als voorzitter van deze commissie gaat Iris stoppen met deze functie. Daarom zijn

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.