houweling

Nieuwbrief 18-04-2021

Bericht van de jeugdTC:

Ondanks dat we nog in het huidige seizoen zitten, een heel bijzonder seizoen, is de JeugdTC al gestart met de teams voor volgend seizoen. Het is fijn om te weten wat iedereen van plan is. Mocht je al weten dat je volgend jaar niet meer gaat korfballen, geef het voor 1 mei door via jc@pernix.nl en uiteraard bij de ledenadministratie voor officiële afmelding (ledenadministratie@pernix.nl). Dan kunnen wij er rekening mee houden bij het maken van de teams. Zegt u pas na de bekendmaking van de teams op (medio juni), dan zijn er mogelijk extra kosten aan verbonden en zullen andere kinderen verschoven moeten worden naar andere teams. Dat is een situatie die wij niet graag zien.

We kunnen ons goed voorstellen dat kinderen en ouders/verzorgers zich afvragen hoe we de teamindeling van volgend seizoen maken. Want het is allemaal anders dit jaar, er zijn name weinig wedstrijden gespeeld. Het indelen van de jeugdteams gaat altijd al op basis van meer informatie dan alleen de wedstrijden, bijvoorbeeld verloop van de trainingen. Gelukkig wordt er wel volop getraind, zijn er onderlinge wedstrijdjes en wordt er veel geleerd. Daarnaast gebruiken wij ook de informatie van de trainers. 


Er zijn mogelijk kinderen die momenteel niet komen trainen vanwege de Corona-maatregelen. Uiteraard hebben wij begrip voor deze keuze. We hopen dat de omstandigheden de komende tijd dusdanig verbeteren, dat we ook deze kinderen binnenkort weer op het veld kunnen begroeten. 

Groeten,
De JeugdTC

Vervanging hekken rond het veld

De komende weken worden de hekken rond het veld door de gemeente vervangen. In de week van 19 april werkt de gemeente aan de hekken rond veld 2 en 3 en in de week van 26 april rond veld 1. Hierdoor kan er hinder zijn tijdens trainingen. Wellicht zijn niet de gehele velden beschikbaar en liggen er bouwmaterialen op of rond de velden. We vragen de trainers rekening te houden met de wellicht kleinere ruimte. Van (bouw)materialen blijft iedereen af. Ook willen we jullie vragen om extra op onze spullen te letten, met name de ballen die zonder hek wellicht in de sloot terecht kunnen komen. Aan het einde van een trainingsavond dienen al onze korfbalmaterialen netjes opgeruimd te zijn, zodat de mensen van het bouwbedrijf de volgende ochtend weer aan de slag kunnen.

Overig nieuws

Pernix loopt de taptoe

Op maandag 2 oktober zal er geen training zijn. Uiteraard lopen we met zijn allen mee met de taptoe! 18.30 verzamelen op de kaasmarkt