IJM

Algemene Ledenvergadering donderdag 17 juni 19.30

Algemene Ledenvergadering donderdag 17 juni 19.30

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Zoals eerder aangekondigd vindt de voorjaars ALV dit jaar plaats op donderdag 17 juni om 19.30 via een webmeeting. Het bestuur nodigt hierbij alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van harte uit om deze vergadering bij te wonen.

Bijgaand vinden jullie de stukken voor de vergadering; de notulen van de najaars ALV van december en het overzicht van bestuur en commissies voor komend seizoen. De begroting voor komend seizoen is op te vragen bij onze penningmeester Floris Eyckendschild via penningmeester@pernix.nl.

Hoe gaan we het doen?
Ten eerste is het mogelijk om schriftelijke vragen te stellen naar aanleiding van de stukken. Deze vragen kunnen tot uiterlijk 15 juni worden gemaild naar secretariaat@pernix.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bespreken en beantwoorden tijdens de digitale ALV.

Ten tweede is er de mogelijkheid om de digitale vergadering bij te wonen. Wie dit wil als lid of ouder/verzorger van een lid onder 18 kan uiterlijk 15 juni een mail sturen naar secretariaat@pernix.nl. U krijgt dan een mail met daarin een link naar vergadering van donderdag 17 juni 19.30 uur.

De agenda is als volgt:

1. Opening 
2. Post 
3. Verslag van de najaarsledenvergadering  
4. Algemene zaken/bestuursmededelingen 
5. Samenstelling bestuur en commissies 2021-2022 
6. Begroting 2021-2022
7. jubileumviering
8. Rondvraag 

We zijn ons ervan bewust dat het Nederlands elftal die avond speelt op het EK. We zullen ervoor zorgen dat we ruim voor 21.00 uur klaar zijn!

Met vriendelijke groet,
Tessa de Wekker – secretaris

Overig nieuws

ouder-kind schutterstoernooi

voor de kinderen van de F t/m D is dit jaarlijkse toernooi het moment om je ouders, grootouders of andere familie (weer) mee te nemen

Nieuwsbrief 20 mei 2024

Vacature bestuurslid facilitair Na 12 jaar in de barcommissie en 5 jaar als voorzitter van deze commissie gaat Iris stoppen met deze functie. Daarom zijn

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.