Nieuwsbrief bestuur 28-11-2022

Beste Pernixers,
Hierbij, zoals in eerder nieuwsbrieven aangegeven, de uitnodiging voor de jaarlijkse NajaarsAlgemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op dinsdag 29 november om 20.00 uur in de Pernix kantine. (zie KNKV App) Bijgaand vinden jullie de stukken voor de vergadering; het jaarverslag van het afgelopen seizoen en de notulen van de voorjaars ALV van juni en juli.

Er zijn 2 vergaderingen gehouden aangezien het aantal aanwezige leden in de eerste vergadering onvoldoende was om de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement tot stemming te laten brengen. Het financiële jaarverslag is zoals altijd op te vragen bij onze penningmeester via penningmeester@pernix.nl.
De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3. Verslag van de voorjaars ALV dd 30 juni 2022 en 13 juli 2022 4. Jaarverslag 5. Financieel jaarverslag 6. Bestuursmededelingen 7. Rondvraag

Zien we jullie dinsdag 29 November?

Jaarverslag Pernix 2021-2022
Notulen voorjaarsvergadering 2022
Notulen extra voorjaar ALV 13072022

Aanspreekpunten gezocht
Voor de lopende zaalcompetitie zijn we nog op zoek naar aanspreekpunten en dat hoeven niet per se korfballers te zijn. De bond stelt de aanwezigheid van een aanspreekpunt in de zaal verplicht tijdens competitiewedstrijden, dus vandaar deze (toch wel vrij dringende) oproep om je aan te melden voor één of meer shifts van liefst 2 wedstrijden (maar alleen de wedstrijd van je kind mag natuurlijk ook).
De taken van eenaanspreekpuntzijn:

  • Ervoor zorgen dat de wedstrijdenop tijdbeginnen (eventueel moet de rust of de wedstrijd
  • zelf ingekort worden zodat de volgende weer op tijd kan beginnen)
  • De scheidsrechters (ook die van Pernix) ontvangen en een drankje aanbieden in de rust
  • Een vervangende scheidsrechter aanwijzen indien nodig (je hoeft niet zelf te fluiten!)
  • Ervoor zorgen dat de tijd/stand wordt bijgehouden (mag je uitbesteden of zelf doen)

Klik hier voor het wedstrijdprogramma – we hopen op veel enthousiaste reacties, het liefst ook van ouders van jeugdleden. Aanmelden kan via: Wedstrijdzaken@pernix.nl

Grote Club Actie Het zit erop, de grote club actie voor 2022 is klaar en wat hebben de verkopers het weer fantastischg edaan. Er is dit jaar een record bedrag opgehaald van €3500,geweldig!! We willen alle verkopers hierbij bedanken: BEDANKT! Maar zoals eerder aangegeven krijgen de Top 3 beste verkopers ook een prijs en krijgt het best verkopende team een teamuitje cadeau! Deze prijzen zullen we uitreiken tijdens de rust bij de wedstrijd van Pernix 1 op zaterdag 17 december.
Deze wedstrijd begint om18:10. We nodigen iedereen uit om te komen klappen voor de geweldige verkopers!
Groet namens de GCA commissie, Floris en Evelien.
NB: Hierbij doen we een oproep voor 3 vrijwilligers die volgend jaar de grote club actie willen uitzetten binnen Pernix. Het kost ongeveer 8 uur tijd verdeeld over een periode van 4 maanden (augustus – november). Wil je je voor Pernix inzetten bij een goed te overziene klus? Neem contact op met Evelien (06-44898775).

Namen het bestuur

Annemiek van Duivenboden – Secretaris Pernix

Overig nieuws