IJM

De eerste nieuwsbrief 2024

De eerste nieuwsbrief 2024

Beste Pernix-leden,

Allereerst wil ik alle leden, sponsoren, donateurs, vrienden van Pernix en eigenlijk iedereen die Pernix een warm hart toedraagt, een heel gezond en sportief 2024 wensen.

Laten we ons allemaal inzetten om van 2024 voor Pernix een fantastisch jaar te maken!

Zoals eerder aangegeven wil ik het stokje van het voorzitterschap van onze vereniging gaan overdragen. Binnen Pernix hebben Wendeline, Sief, Diederik en ik een soort van wervings- of selectiecommissie gevormd. Wij willen graag met geïnteresseerden in gesprek komen en zullen ook mensen actief benaderen om de voorzittersrol binnen Pernix op zich te nemen. Om het voor geïnteresseerden inzichtelijk te maken wat een voorzitter van Pernix zoal op zijn pad treft, is er een kort functieprofiel / takenlijstje gemaakt. Ik ben bereid op elk passend moment terug te treden als voorzitter en wil en zal zeker ook zorg dragen voor een soepele overdracht. Dus als het snel mag en kan, dan doen we het snel en anders loopt de overdracht of inwerkperiode over een langere tijd. In principe zal een nieuwe voorzitter de rol voor een periode van vier jaar op zich nemen, maar natuurlijk is herverkiezing of eerder vertrek niet verboden. We mikken nu op een formele overdracht in de ALV van het voorjaar 2024 of 2025.

Kom in gesprek met ons en pak de handschoen op om deze prachtige vereniging, met een gedreven bestuur en zoveel enthousiaste leden, als nieuwe voorzitter door de volgende jaren te leiden.

Sportieve groeten,

Mede namens Sief, Wendeline en Diederik,

Tom


Overig nieuws

Nieuw bij Pernix

Naam: Wouter Westgeest Lengte: 183 Leeftijd: 23 Geboren in: Leiden Gezinssamenstelling: Moeder, Vader en broertje samenwonend Werk/studie: Academie voor Lichamelijke Opvoeding, aan het werk als

EN WAT DOE JIJ VOOR JE CLUB?!

Deze keer zetten we vrijwilliger Roderick Eyckenschild (43 jaar) in het zonnetje! Roderick is één van de vertrouwenscontactpersonen bij Pernix. Hoe ben je bij Pernix

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.