IJM

Nieuwsbrief 24 maart

Nieuwsbrief 24 maart

Nieuwsbrief 24 maart

In deze nieuwsbrief:

 • Voortgang vacature voorzitter
 • Belangrijke informatie van het wedstrijdsecretariaat
  • Foto’s aanpassen
  • Volledig invullen digitaal wedstrijd formulier
  • Invoeren wissels
  • Blokkeren invoeren wissels door scheidsrechter
 • Geef je voor 9 april op voor het familietoernooi!
 • Barbezetting veld
 • Aanwezigheid op het veld buiten trainingstijden
 • Bericht van de materiaalcommissie
 • Nieuwe leden TC

Voortgang vacature voorzitter

We hebben mooi nieuws te melden. Het bestuur gaat op de Algemene ledenvergadering van dit seizoen Geert Groeneveld voordragen voor de positie van voorzitter van onze mooie club! Het bestuur is zeer verheugd dat Geert deze taak op zich wil nemen. Iedereen is dan ook alvast van harte uitgenodigd bij deze ALV aanwezig te zijn en haar/zijn stem te laten horen!  We zullen samen met Geert een plan maken hoe we de komende periode gaan gebruiken om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Belangrijke informatie van het wedstrijdsecretariaat

Foto’s aanpassen

Van 25 tot en met 29 maart kunnen de foto’s in Sportlink Club aangepast worden. Zorg er voor dat ieder lid een recente foto heeft. Een lid kan ook zelf via de app zijn/haar foto aanpassen. Wanneer je op de foto drukt, zou je deze gewoon moeten kunnen wijzigen. Er wordt dan gevraagd: Kies een foto of Maak een foto.

Volledig invullen DWF

Na elke wedstrijd moet er een Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) worden ingevuld. Door middel van het DWF wordt er gekeken of er onreglementaire zaken zijn gebeurd in een wedstrijd. Het is dan ook belangrijk en verplicht dat het DWF volledig en naar waarheid wordt ingevuld. Denk hierbij niet alleen aan het invoeren van de opstelling, maar ook het vastleggen van alle wissels, eventuele kaarten en onregelmatigheden horen daarbij. Helaas zien we toch nog bij veel wedstrijden dat dit niet gebeurt. Wedstrijden worden een aantal minuten na het laatste fluitsignaal vastgelegd waarbij er geen wissels of dergelijke zijn ingevoerd. Wij willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is om het DWF volledig in te vullen. Iedereen wil immers een eerlijke competitie.

Daarnaast zien wij dat er regelmatig dingen misgaan bij het vastleggen van het DWF. Een aantal zaken worden hieronder belicht.

Invoeren wissels

Bij het invoeren van wissels komt er weleens de melding dat een speler in het veld staat. De oorzaak ligt daarin het feit dat de tijden van de wissels niet opeenvolgend zijn. De tweede helft moet daarbij doorgeteld worden, dus vanaf minuut 26 (bij schotklokwedstrijden) of minuut 31 (bij wedstrijden zonder schotklok).

Blokkeren invoeren wissels door scheidsrechters

Als een scheidsrechter actief is geweest in het gedeelte waar uitslag, kaarten en wissels ingevoerd worden en daarna teruggaat naar het vorige scherm komt de vraag of de mogelijkheid van mutaties aanbrengen door de teams geblokkeerd moet worden. Met regelmaat wordt daar voor “ja” gekozen, waardoor er geen wissels meer ingevoerd kunnen worden. Wees hier bewust van als scheidsrechter.

Familietoernooi

Op donderdag 9 mei (hemelvaart) is het familietoernooi. Wil je je nog inschrijven voor het familietoernooi? We hebben nog enkele plekken. De uiterste datum is 9 april! Ben je met een half team? Geen probleem, wij helpen combineren!

Familietoernooi – Laatste aanmeldmoment!!! – Pernix Korfbal

Barbezetting veld

Volgende week zijn al de eerste oefenwedstrijden op het veld. De barbezetting willen we dit jaar graag regelen via de knkv app. Er volgt binnenkort een mail met uitleg over hoe je je kan aanmelden om een bardienst te draaien via de knkv app.

Aanwezigheid op het buiten trainingstijden

We merken dat er steeds vaker (jonge) leden buiten trainingstijd op het veld aanwezig zijn. Het veld wordt doordeweeks ook gebruikt door de Sportanen en het Stedelijk Gymnasium.

Tijdens trainingstijden vinden we het goed (als er ruimte is) als overige leden een balletje komen schieten. Wil je met een groepje buiten deze tijden komen schieten of een partijtje spelen moet je zorgen dat daar een trainer of andere volwassene bij is. Daarnaast gaan we er vanuit dat er geen overlast wordt veroorzaakt (let op geluidsoverlast en taalgebruik). 

Ook verzoeken we de ouders van de spelers die een sleutel in bezit hebben deze niet uit te lenen aan hun kind.

Bericht van de materiaalcommissie

Het bestuur van Pernix heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aankoop van nieuw materiaal en daar zijn we heel blij mee! Er zijn 10 nieuwe gele korven, 5 nieuwe korfbalpalen voor D-E en 5 nieuwe voetplaten aangeschaft.

Omdat de korfbalpalen en voetplaten net even anders zijn hebben we deze gemerkt met de letter ‘D’.

De nieuwe palen gaan over de “koker” van de plaat heen en de “koker” van de plaat is langer dan onze huidige.

De nieuwe korfbalpalen en voetplaten kunnen dus niet afzonderlijk gebruikt worden. Dit komt doordat het materiaal moet voldoen aan veiligheidsnormen en dit materiaal landelijk gebruikt wordt.

We begrijpen dat het even wennen zal zijn, vooral belangrijk dat iedereen het weet. Dus de taak van de trainers/ouders om de kinderen hiervan op de hoogte te stellen. De nieuwe gemarkeerde palen en voetplaten zullen we daarom alleen voor de D gebruiken. De palen en platen kunnen voorlopig op veld B blijven staan (dus niet gaan opruimen in materiaalhok), zo is de kans minder groot dat het door elkaar wordt gebruikt.

Wees zuinig op ons materiaal en spreek elkaar aan bij onjuist gebruik!

Ten slotte: omdat nieuw materiaal is aangeschaft zijn er oude palen en korven die weggaan. Wie  interesse heeft kan dit ophalen bij Pernix, een kleine vergoeding voor weer nieuw materiaal is welkom.

 Heb je vragen, opmerkingen of ideeën over het materiaal laat het ons weten!

Nieuwe leden TC

De Technische Commissie wordt binnenkort aangevuld met twee nieuwe vrijwilligers! Carla Mors en Bram Ages zullen deze commissie gaan versterken.
Wil jij ook iets voor Pernix betekenen als vrijwilliger? Neem een kijkje bij de vacatures op de website of neem contact op met de vrijwilligers coördinatoren via vrijwillig@pernix.nl

Overig nieuws

Jeugdtrainers en oefenwedstrijden

Beste Pernixers, Voor komend seizoen hebben we, op een aantal vacatures na, weer een goede trainersbezetting op de jeugdteams. We zijn heel blij met alle

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.