Coronabeleid Pernix

Kantine alleen open voor afhalen!

 

Vanwege de nieuwe coronaregels voor horeca, is de Pernixkantine vanaf 25 september alleen open om eten en drinken af te halen. Alle zitplaatsen in de kantine zijn weggehaald. Op die manier hoeven we als sportvereniging niet te werken met een coronatoegangspas (QR-code) voor iedereen vanaf 13 jaar. We verzoeken iedereen vriendelijk om eten en drinken buiten te nuttigen.

 

De afstandsregels zijn per 25 september vervallen. Ook publiek hoeft dus geen afstand meer te houden. Wat wel blijft: blijf thuis bij klachten en laat je testen. Ben je in afwachting van een testuitslag, kom dan niet naar de club. Was je handen regelmatig en geef geen handen voor en na de wedstrijd. En drink uit je eigen bidon.

 

Wij danken iedereen voor de medewerking!

Algemene corona-regels Pernix 

 • Blijf bij klachten thuis. Als iemand uit het gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft (of de afgelopen 24 uur heeft gehad), word je geacht thuis te blijven. NOC*NSF heeft 1 oktober het protocol rond kinderen onder 13 met verkoudheidsklachten gewijzigd. Zij mogen NIET meer deelnemen aan trainingen en wedstrijden. Dus ook jonge kinderen blijven met milde klachten THUIS, helaas voor hen geen sportactiviteiten.
 • Houd overal op het terrein 1.5 meter afstand van anderen. (18 jaar en ouder). Alleen tijdens training/wedstrijden hoeven spelers geen afstand te houden. Daarvoor en daarna wel!
 • Volg de aangegeven routes bij binnenkomst en de fietsenstalling. Is de fietsenstalling te druk, gebruik de extra fietsenstalling bij het hoofdveld.
 • Bij de ingang staat desinfectiegel. Gebruik dit.
 • Was voor vertrek naar Pernix goed je handen en doe dat bij thuiskomst weer. 
 • Ga zoveel mogelijk verspreid over het complex zitten, zodat het niet te druk wordt in de kantine, de bijgeplaatste tent, op het terras vlak voor de kantine of langs het veld.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • In het materiaalhok mogen maximaal 2 personen zijn. Kinderen mogen niet in het materiaalhok komen.
 • Ook op de bank en in de dug-out dien je afstand te houden. Laat een stoel open tussen twee spelers. Er staan extra stoelen naast de dug-out. Zorg voor afstand tussen de stoelen.
 • De capaciteit in de kantine en kleedkamers is beperkt. Neem een paraplu mee als het dreigt te gaan regenen.
 • Personen die zich niet aan de Corona spelregels houden of aanwijzingen van bestuur en/of Coronacoördinator niet opvolgen, kan toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
 • Gebruik je gezonde verstand. We mogen weer korfballen, maar wel met een aantal beperkingen. Laten we met zijn allen ervoor zorgen dat we kunnen blijven sporten en hou je aan de maatregelen. Spreek elkaar ook aan op het naleven van de afspraken. We hebben helaas te weinig mensen om continu toezicht te houden, dus we doen een beroep op ieders medewerking en gezond verstand! Dank u wel.

Specifiek voor spelers en trainers:

 • Neem je eigen bidon mee en zorg dat alleen jij hier uit drinkt.
 • Teambesprekingen worden buiten gehouden.

Spelers t/m 12 jaar:
• hoeven geen onderlinge afstand te houden tot elkaar en tot anderen, zoals trainers en ouders 

Spelers en scheidsrechters van 13 t/m 17 jaar:
• hoeven voor, tijdens en na het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
• moeten voor en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 18 jaar of ouder is 

Spelers en scheidsrechters vanaf 18 jaar:
• hoeven tijdens het sporten geen onderlinge afstand te houden tot elkaar
• moeten voor (bv tijdens de wedstrijdbespreking en in de dug-out) en na (bv tijdens het douchen) het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is

Trainers: 
• t/m 17 jaar hoeven geen onderlinge afstand te houden tot spelers t/m 17 jaar
• vanaf 18 jaar moeten voor, tijdens en na het sporten 1,5 meter afstand houden tot iedereen die 13 jaar of ouder is (en hoeven geen onderlinge afstand te houden tot kinderen t/m 12 jaar) 

Afspraken kleedkamers en toiletten

Kleedkamers blijven tijdens trainingsavonden gesloten. Op zaterdagen zijn ze open, met voorwaarden:

 • Volg de aangegeven looproutes. Ingang kleedkamers via de hal bij de kantine, uitgang aan de andere kant van de gang.
 • Er mogen maximaal zes personen tegelijk in een kleedkamer. Maximaal twee personen mogen tegelijk douchen.
 • Blijf zo kort mogelijk in de kleedkamer.
 • Kleed je zoveel mogelijk thuis om. Douche ook zoveel mogelijk thuis.

Kantine

De kantine is gesloten, dit betekent dat er in de rust geen thee of limonade geschonken kan worden. Neem dus eigen drinken mee.

Rijden uitwedstrijden
‘Rij-ouders’ mogen bij de uitwedstrijd van het team kijken. Echter vraagt de overheid om zo veel mogelijk samen te reizen en niet onnodig veel ouders mee te sturen als rij-ouder. Als Pernix vinden wij een maximum van vier auto’s per team een goede richtlijn. Mochten mensen het oncomfortabel vinden om met de ‘normale hoeveelheid’ kinderen in de auto te zitten, dan verbieden wij u natuurlijk niet uw kind zelf te rijden. Overleg dit wel altijd met de trainer. Ook zijn er clubs die een maximum stellen aan het aantal rij-ouders dat welkom is bij de club. De ouders die volgens het vervoerschema rijbeurt hebben, hebben voorrang.
 
Pernix staat op het eigen terrein maximaal 4 rij-ouders van bezoekende teams toe.
 
Iedereen ouder dan 13 jaar wordt dringend het advies gegeven om een mondkapje te dragen in de auto tijdens de rit naar uitwedstrijden.

Scheidsrechters

Neem je eigen scheidsrechtersfluitje mee als je een wedstrijd fluit.