IJM

Algemene voorwaarden

VERENIGINGSJAAR

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

AANVANG LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap gaat in op de datum van aanmelding. De contributie wordt hierop pro rato afgestemd.

Afwijking van deze regel kan alleen in overleg met de penningmeester.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

In verband met verplichtingen aan het KNKV dient de ledenadministratie vóór 15 juni van het betreffende jaar schriftelijk van de opzegging op de hoogte worden gebracht.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft het lid zijn contributie geheel verschuldigd.

WIJZIGING LIDMAATSCHAP

Wijziging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 15 juni bij de ledenadministratie te worden ingediend. De wijziging heeft pas consequenties met ingang van het verenigingsjaar. Indien het bij een tussentijdse wijziging leidt tot een hogere contributie, zal het meerdere worden doorberekend.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Klik Hier

Kleding

Kleding

Klik Hier

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik Hier

Webshop

Webshop

Klik Hier

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.