IJM

Privacy Policy

Privacy Policy Pernix

Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website van Pernix is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden. De inhoud van de websites en de opgenomen hyperlinks kunnen steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de website

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Pernix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op (of via) de website ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Echter, Bij het aanmelden als lid, zullen wij uw gegevens delen met de KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond) om u aan te melden als lid van deze bond.

De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan er om uw persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Lees ook onze Cookieverklaring

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Intellectuele eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, tekst) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Pernix.

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.