IJM

Nieuwsbrief Pernix 21 april 2023

Nieuwsbrief Pernix 21 april 2023

In deze nieuwsbrief:

  • KT2 Cursus
  • Voedselbank inzamelingsmaand
  • Gebruik materiaal pukkiehok
  • Materiaalhok

KT2 Cursus
Vanuit Pernix willen we stimuleren dat (jonge) trainers extra op weg worden geholpen door middel van een trainerscursus. De Korfbaltrainer 2 curus (KT2) is daarvoor een goede basis. Er zijn al 9 trainers die aan deze cursus zullen deelnemen. Er is nog plek voor 1 (jonge) trainer om mee te doen. Wie heeft hier interesse in? Pernix draagt de kosten hiervoor.
Aanmelden kan bij Rob Tirion. Zijn telefoonnummer kun je vinden in de trainersapp.
Meer informatie kun je vinden via: Korfbaltrainer 2 – KNKV

Voedselbank inzamelingsmaand

In de maand april organiseren we als Pernix een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Aan de hand van een ‘boodschappenlijstje’ kun jij vele gezinnen helpen in de regio. Doneer jij ook?

Wekelijks geeft deVoedselbankmet haar vrijwilligers voedselpakketten aan gezinnen die daar zelf niet in kunnen voorzien. Mogelijk ken je zelf ook mensen in jouw omgeving die hier noodgedwongen gebruik van moeten maken. Het aantal gezinnen, dat afhankelijk is van de Voedselbank, neemt daarbij ook steeds meer toe, terwijl het aanbod van (gezond) voedsel afneemt. Daar willen we ons als club voor inzetten door in april een inzameling voor de Voedselbank te organiseren. Er is gekozen voor de maand april omdat de nood dan het hoogst is bij de Voedselbanken. In december wordt er rondom de feestdagen heel veel ingezameld, die voorraad raakt in april op wat maakt dat aanvulling juist in die periode heel welkom is. Doneer jij ook?
Meer informatie is terug te vinden via:Doneer tijdens de inzamelingsmaand voor de Voedselbank! – Pernix Korfbal

Gebruik materialen pukkiehok

In het Pukkiehok staan materialen van Pernix en de Sportanen. De materialen van Pernix kunnen wij uiteraard gebruiken om te trainen. Als je iets hebt gebruikt zet het dan weer op dezelfde plek terug. En heel belangrijk is dat we er met zijn allen voorzorgen dat het Pukkiehok ook weer op slot gaat. Dus als je na de training het materiaal hebt opgeruimd het hok ook weer afsluiten.

Palen opruimen na de training

Zoals jullie weten is het palen rek in het materiaalhok aangepast. Voor iedere maat is er een aparte rij. De F palen onderin, deze zijn met geel gemarkeerd. De grote palen op de rij daarboven en op de 3e rij de D-E palen, deze zijn met blauw gemarkeerd. Op de bovenste rij liggen de vaste palen.

Leg na de training de palen terug op de juiste rij. Zo houden we het met zijn allen overzichtelijk en netjes.
Zorg er als trainer ook voor dat de gebruikte palen na de training van het veld worden gehaald. Zo hoeven niet de teams die daar als laatste trainen nog allerlei palen op te ruimen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Pernix bestuur
Liset de Vos- Bestuurslid Communicatie

Overig nieuws

Jeugdtrainers en oefenwedstrijden

Beste Pernixers, Voor komend seizoen hebben we, op een aantal vacatures na, weer een goede trainersbezetting op de jeugdteams. We zijn heel blij met alle

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.