IJM

Vacature Voorzitter Pernix

Vacature Voorzitter Pernix

LCKC Pernix

Voorzitter Pernix (functieprofiel/takenlijst)

De voorzitter van Pernix dient een oranje-zwart-wit hart te hebben. De voorzitter is een open persoonlijkheid, staat midden in de vereniging met een team players mentaliteit om de saamhorigheid en verbinding binnen de vereniging te optimaliseren.

De voorzitter van Pernix heeft verschillende taken:

 • Vertegenwoordigen van de vereniging, zowel binnen vereniging als naar externe partijen (Gemeentelijke beleids- en uitvoeringsambtenaren/college B&W, Leidse Korfbal Federatie, Leidse Sport Federatie).
 • Het leiden van de periodieke vergaderingen van het bestuur.
 • Leiding geven aan het bestuur, door als sparringpartner voor alle overige bestuursleden beschikbaar te zijn.
 • De Algemene ledenvergadering van de vereniging voorzitten.
 • Opvolgen (in samenwerking met penningmeester en secretaris) dat de genomen besluiten na de vergadering worden uitgevoerd.

De voorzitter is in de eerste plaats een verbinder – coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af. Daarnaast inspireert hij/zij de bestuursleden en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen (actief zoekend of door medebestuurders op de hoogte gebracht). De voorzitter zal zoveel mogelijk samenwerking tussen leden stimuleren.

Binnen Pernix wordt gewerkt aan het opnieuw in kaart brengen van de verdeling van commissies en taken onder de verantwoordelijkheid van een bestuurslid. In de huidige situatie zijn de niet aan één bestuurslid gekoppelde taken “onder” de voorzitter geplaatst. Dit levert voor dit moment het volgende overzicht:

 • (Kas) Controlecommissie
 • Reglementscommissie
 • Commissie vertrouwenscontactpersonen
 • Scheidsrechterscommissie (aanwijzing en opleiding)
 • Tenniscommissie (administratie en sleutelbeheer tennisleden)
 • Wedstrijdsecretariaat
  • Wedstrijdwijzigingen
  • KNKV contacten, ploegenopgaven
  • Programmering (veld/zaalindeling)
  • Zaalwachten, aanspreekpunten, jurytafel

We willen dat de voorzitter de volgende eigenschappen heeft:

 • Communicatief vaardig en collegiaal
 • Empathisch en flexibel
 • Luisterend oor en oplossingsgericht

Wil je meer informatie over de functie van voorzitter of wil je hier eens met iemand over in gesprek. Spreek dan iemand van de wervingscommissie aan of mail naar voorzitter@pernix.nl
De wervingscommissie bestaat uit: Tom van Alphen, Diederik Visser, Wendeline Heijl- van Santen en Sief van Geloven.

Overig nieuws

En wat doe JIJ voor je club?! Freek

  Deze keer zetten we vrijwilliger Freek van der Meij  in het zonnetje!  Welke taken heb je allemaal gedaan bij Pernix?  Ik ben begonnen bij

Bootcamp bij Pernix

Hallo allemaal, Mijn naam is Nicky van Rosmalen en de meesten van jullie zullen mij kennen als selectiespeler en als jeugdtrainer van onze vereniging. Ik

Laatste nieuws

Train een keer mee bij Pernix!!

Ben je nieuwsgierig naar de korfbalsport en wil je kennismaken? Kom een (paar) keer gratis meetrainen!!

Commissies

Naast een korfbalvereniging is Pernix ook een vrijwilligers organisatie. We zoeken daarom mensen die meehelpen om activiteiten te ondersteunen. Alle hulp is daarbij welkom, daar het motto bij vrijwilligerswerk nog altijd “vele handen maken licht werk” is.