houweling

Bestuur

 • wordt benoemd door en is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering
 • dient zich houden aan algemene bepalingen en statuten van de vereniging
 • dient het doel na te streven waar de vereniging voor staat
 • bestaat uit minimaal 3 leden; voorzitter, secretaris, penningmeester
 • zal LCKC Pernix op een correcte wijze te representeren
 • voert een juiste administratie en correspondentie naar betrokken partijen
 • beheert de geldmiddelen
 • is verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van trainingen en wedstrijden
 • geeft informatie over de vereniging aan belangstellenden
 • is verantwoordelijk voor het beheer van het clubhuis (inclusief de exploitatie van de bar)
 • verricht alle taken die in het belang zijn van Pernix

Bestuursleden

Whoops, verplichte commissiecode mist!

Voorzitter

voorzitter@pernix.nl

Tom van Alphen

voorzitter@pernix.nl

Penningmeester

penningmeester@pernix.nl

Joost

penningmeester@pernix.nl
Klik hier

Technische zaken

tc@pernix.nl

Stefan vd Berg

tc@pernix.nl
Klik hier

clubhuiszaken

clubhuiszaken@pernix.nl

Iris Swanenburg

clubhuiszaken@pernix.nl
Klik hier

Communicatie

communicatie@pernix.nl

Liset van der Vos

communicatie@pernix.nl
Klik hier

Commissies

wedstrijdzaken

wedstrijdzaken@pernix.nl

Margit van Alphen

wedstrijdzaken@pernix.nl

Kledingcommissie

kledingcommissie@pernix.nl

Leontin vd Kooy

kledingcommissie@pernix.nl
Klik hier

NAC

NAC@pernix.nl

Stella Sont

nac@pernix.nl

JAC

jac@pernix.nl

Nienke Wijermars

jac@pernix.nl

Nieuws van het bestuur