Houweling

Bestuur

 • wordt benoemd door en is verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering
 • dient zich houden aan algemene bepalingen en statuten van de vereniging
 • dient het doel na te streven waar de vereniging voor staat
 • bestaat uit minimaal 3 leden; voorzitter, secretaris, penningmeester
 • zal LCKC Pernix op een correcte wijze te representeren
 • voert een juiste administratie en correspondentie naar betrokken partijen
 • beheert de geldmiddelen
 • is verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van trainingen en wedstrijden
 • geeft informatie over de vereniging aan belangstellenden
 • is verantwoordelijk voor het beheer van het clubhuis (inclusief de exploitatie van de bar)
 • verricht alle taken die in het belang zijn van Pernix

Bestuursleden

Voorzitter

voorzitter@pernix.nl

Tom van Alphen

voorzitter@pernix.nl

Penningmeester

penningmeester@pernix.nl

Floris Eyckenschild

penningmeester@pernix.nl
Klik hier

Technische zaken

tc@pernix.nl

Jeroen Wayenberg

tc@pernix.nl
Klik hier

clubhuiszaken

clubhuiszaken@pernix.nl

Iris Swanenburg

clubhuiszaken@pernix.nl
Klik hier

Communicatie

communicatie@pernix.nl

Liset van der Vos

communicatie@pernix.nl
Klik hier

Commissies

Nieuws van het bestuur